Zaterdag 17 oktober 2020: workshop Dramadriehoek door Ann De Rouck

De juiste plek, de juiste verantwoordelijkheid met de dramadriehoek

Voor iedereen die kiest om te investeren in efficiënte relaties.

Voor elke zorgverlener die zuiver en duurzaam wil geven.

 

Is deze training voor jou?

 • Mijn betrokkenheid t.o.v. mijn gezin, mijn vrienden, mijn familie, mijn cliënten, mijn medewerkers is (soms) te groot. Dit leidt ertoe dat ik wel eens verantwoordelijkheid overneem.
 • Ik voel me vaak niet genoeg erkend in mijn inzet.
 • Soms voel ik me machteloos in het beïnvloeden van mensen of delen van mijn leven. Dit maakt me afhankelijk.
 • Als ik de ander begrens, doe ik dit met te veel lading of ben ik te strikt.

Als je je in een of meerdere stellingen herkent, dan zijn deze dagen een geschikte investering voor jou met een hoog rendement. De dramadriehoek is een concept dat je helpt om verantwoordelijkheden helder te maken. Je relaties worden zuiverder en duidelijker, waardoor je leven en je werk efficiënter en bevredigender wordt. Je bespaart veel tijd, energie, ergernis en frustratie.

Na deze trainingsdagen:

 • Na dag  1 : Ken je het concept van de dramadriehoek, weet je wat jouw favoriete ingang is.
 • Besef je wat de gevolgen hiervan zijn voor je omgeving.
 • Ga je naar huis met een actieplan om uit deze driehoek te komen.
 • Leer je wat gepaste zorg is, wat gepast begrenzen is en hoe in je kracht te blijven.
 • Dag 2 bouwen we verder op jouw proces in evolutie, staan we stil bij de communicatie tov je omgeving.
 • We bekijken verschillende mogelijke valkuilen : belemmerende overtuigingen, belemmerende patronen en emoties. Hiermee gaan we aan de slag op weg naar meer vrijheid.

Werkwijze:

We werken in een kleine (max 15 ) en veilige groep voornamelijk ervaringsgericht, participatief en gericht op de eigen praktijk met een afwisseling van individuele reflectie,  theoretische uiteenzetting, oefeningen, groepsuitwisselingen,  persoonlijk proceswerk.

Prijs:

Deze ervaringsgerichte dagen in een kleine groep vragen een investering van 110 euro per dag. Hierbij is een syllabus (alleen dag 1), koffie, thee en water inbegrepen. Iedereen brengt iets mee voor de lunch die we samen delen.
Je kan inschrijven per dag door aanmelding via mail of telefoon en overschrijving van het bedrag op rekeningnummer BE 86 0012 7828 0750.

Praktisch :

Deze trainingsdagen gaan door op :

 • Dag 1: zaterdag 17 oktober 2020
 • Dag 2 :

Van 9.30 tot 17.30u.

te Aalst, In ’t Gepeld ajuintje.

Inschrijving en bijkomende info :

054 329417 of 0477 703129 of contact@annderouck.be

Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van betaling.

Zaterdag 21 november 2020: Workshop Je innerlijk kind helen door Ann De Rouck

We hebben allemaal een kind in onszelf. Ons innerlijk kind is de bron van onze emoties, onze creativiteit en onze levensenergie. Vaak draagt ons innerlijk kind verwondingen en beperkende overtuigingen mee van vroeger, die ons beletten om ten volle te leven .

Soms hebben we geleerd om ons af te sluiten voor (een deel van) ons innerlijk kind, zodat we de confrontatie met deze verwondingen niet moeten aangaan. Als gevolg hiervan kan je ook andere aspecten van je kind niet leven, je verliest dus levensenergie, creativiteit, speelsheid, de capaciteit om te genieten.

Deze dag maak je contact met je innerlijk kind en de eventuele kwetsuren ervan, je wordt uitgenodigd om de communicatie ermee aan te gaan en op een milde manier te ontdekken wat je  hierin nodig hebt.

 Is deze workshop voor jou ?

 • Reageer je soms vanuit een oude kwetsuur i.p.v. vanuit je volwassene?
 • Kan je moeilijk spontaan zijn?
 • Weet je niet meer wat spelen is? Of denk je dat het voorbehouden is voor kinderen?
 • Zit je creativiteit ver weg?
 • Denk jij “ik ben er wel over” (over die kwetsuren) en zegt je omgeving iets anders?

Als je een of meerdere stellingen herkent, dan is deze dag mogelijk een goede investering voor jou.

Na deze trainingsdag:

 • Heb je contact gemaakt met je innerlijk kind en de mogelijke kwetsuren ervan.
 • Heb je ervaren wat het contact met je innerlijk kind bij jou oproept.
 • Heb je een eerste of volgende ervaring met een helende houding t.o.v. jezelf. Dit is liefde, acceptatie en begrip t.o.v. van jouw innerlijk kind. Dit maakt het mogelijk dat de kwetsuren kunnen helen.Leer je hoe hiermee verder te gaan na de workshop, zodat je verder kan helen wat nu nog gekwetst is.

Werkwijze:

We werken in een veilige en kleine (max 12 deelnemers) groep. We werken voornamelijk ervaringsgericht, met uitwisselingen, individuele reflectie, een zeer korte theoretische uiteenzetting en voornamelijk  met eigen proceswerk.

De volgende dag is :

Deze workshops gaan door op :

 • Dag 1: zaterdag 21 november 2020
 • Dag 2 :

Van 9.30 tot 17.30u.

te Aalst, in ’t Gepeld ajuintje.

Prijs:

Deze workshop, gericht op jouw persoonlijk proces vraagt een investering van 110 euro per persoon. Hierbij is koffie, thee, water en fruit inbegrepen. Iedereen brengt iets mee voor de lunch die we samen delen.

Getuigenissen:

 • Dankjewel voor vandaag! Het was weer super! Wat doe jij dat toch goed! Ik bewonder je openheid en de manier waarop je de dingen duidelijk verwoordt en  definieert! Je geeft iedereen aandacht en betrekt elk heel persoonlijk bij het gebeuren. Echt fijn om deel te mogen uitmaken van zo’n workshop!
  Van Lies, na dag innerlijk kind

5-daagse workshop: Coachende vaardigheden voor dienstverleners en leidinggevenden door Ann De Rouck

Data: maandag 23/11/2020, 7/12/2020, 4/01/2021,18/01/2021 en 8/02/2021

Naar een effectieve begeleiding in jouw vakgebied.

Is deze opleiding voor jou?

 • Je leert graag bij, en zet dit dan graag neer in jouw professionele leven,
 • Je wil je praktijk of leidinggeven verdiepen met effectieve coachingsvaardigheden,
 • Je weet soms niet goed hoe te reageren op wat klanten brengen,
 • Het gebeurt wel dat klanten niet echt vooruit gaan in hun proces, ondanks jouw inzet en inspanningen,

Na deze opleiding kan je:

 • Je professioneel-technische expertise of je leidinggeven vorm geven, zodat deze aansluit bij de vraag, de persoonlijkheid van je klant, cliënt, medewerker.
 • Echt luisteren op een dieper niveau naar de onuitgesproken, onbewuste verlangens en processen van je cliënt.
 • Steun bieden aan de vooruitgang van je cliënt en niet aan het destructieve.
 • Stap voor stap gaan zodat je cliënt mee kan, dus je leert processen te zien.
 • Positieve feedback geven.
 • Duidelijk communiceren, dus je leert ook begrenzen.
 • Uit de dramadriehoek blijven; d.w.z. dat je de juiste plek inneemt, de juiste verantwoordelijkheid opneemt en efficiënter wordt, zowel qua tijd als qua gevoel.
 • Onderscheid maken tussen verschillende persoonlijkheden en jouw aanpak hierop afstemmen.
 • Uiteraard kan deze weg alleen gaan via jou en jouw ontwikkeling. Je leert jezelf beter kennen doorheen dit proces.

Praktisch

Dit traject gaat door op maandag 23/11/2020, 7/12/2020, 4/01/2021,18/01/2021 en 8/02/2021.

Locatie: ’t Gepeld ajuintje, Aalst.

Prijs:

Deze 5-daagse interactieve opleiding in een veilige en kleine groep vraagt een investering van 750 euro.

Je kan inschrijven door aanmelding via telefoon of mail en overschrijving van het bedrag op rekeningnummer BE 86 0012 7828 0750.